12+
(całkowite przejście obiektu z dniem 1 września)