12+

Polityka Hotelu
wobec najmłodszych Gości

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W Hotelu Willa Port *****

 

Preambuła

Mając na uwadze obowiązek prawny wynikający z zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz treść wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, Hotel Willa Port ***** przyjmuje do stosowania Standardy Ochrony Małoletnich. Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad i procedur stosowanych, w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w Hotelu Willa Port *****, dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom, z uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Standardy Ochrony Małoletnich w Hotelu Willa Port ***** są realizowane w oparciu o niżej wymienione zasady:

1. Hotel Willa Port ***** prowadzi swoją działalność operacyjną z poszanowaniem praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
2. Hotel Willa Port ***** uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych. Hotel Willa Port ***** w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Hotelu Willa Port ***** (kliknij i pobierz)

 

 

Obiekt zarządzany przez:
Willa Port sp. z o.o. ul. Marii Zientary Malewskiej 20 B , 10-302 Olsztyn, Polska